21 Lipanj 2018
Windows Media Player Winamp Real Player QuickTime

ŠTA NAM JE URADIO MUHAMED FILIPOVIĆ?

Zbog Bošnjaka će se raspasti Bosna i Hercegovina

 

Bošnjaštvo je najveće zlo koje je ikad pogodilo Bosanske Muslimane. To je kukavičije jaje koje nam je podmetnuo Tunjo i njemu slični jer im je trebao nacionalni naziv u kojem neće figurirati riječ Musliman, jer je nezgodno biti i ateista i Musliman.

Prije nego što je naš akademik lansirao termin Bošnjak, veliki broj Bosanskih ateista ponosno su istacali svoju pripadnost naciji Bosanskih Muslimana i time iskazivali svoj pijetet prema svojim pretcima, koji su tokom četiristo i više godina ponosno ispovijedali vjeru Islam.

Ja imam više razloga zbog kojih smatram da će naziv Bošnjak doprinijeti raspadu Bosne; evo dva glavna:

1) Prihvatajući nacionalno ime Bošnjak, mi pravimo budale od svojih predaka, za koje implicitno kažemo da nisu znali svoje nacionalno ime, jer su, osim u početku Osmanske vladavine, Bošnjaci bili SVI stanovnici Bosne (dok nije počela Srbizacija Pravoslavnih krajem 18. vijeka).

2) Naziv Bošnjak je najkorisniji Srpskim i Hrvatskim nacionalistima; to se vidi i po tome kako su ga rado prihvatili i dosljedno upotrebljavaju (a nije isključeno i da su ga naručili od Tunje). Ako u Bosni žive tri naroda od kojih se ni jedan zvanično ne zove Bosanci, zašto bi onda Bosna uopšte trebala postojati?! Srbi imaju svoju Srbiju, Hrvati svoju Hrvatsku, a Bošnjaci postaju dijaspora nepostojeće zemlje, kao nekakvi Balkanski Kurdi. Srbi i Hrvati već odbacuju atribut Bosanski za oznaku našeg jezika – napravili su pridjev od Tunjinog Bošnjaka pa stvorili fantomski „Bošnjački" jezik, da nema Bošnjaka ne bi bilo ni tog jezika. S druge strane, logično je upitati zašto Bošnjaci ne zovu svoj jezik svojim „nacionalnim" imenom; Francuzi govore Francuski, Mađari Mađarski, ali Bošnjaci ne govore Bošnjački! Kuku lele – prvi put u ljudskoj istoriji ime jezika jednog naroda nije izvedeno od njegovog nacionalnog imena! Naravno, sve postaje logično kad odbacimo izmišljene Bošnjake i prihvatimo istorijske činjenice: u zemlji Bosni žive Bosanci, koji govore Bosanski.

Nacionalisti među Bosancima koji za sebe kažu da su Srbi i Hrvati negiraju pridjev Bosanski za bilo šta što pripada svim autohtonim stanovnicima ove zemlje, pa nije daleko dan kada će Bosanski konj i Bosanski lonac postati „Bošnjački konj" i „Bošnjački lonac"! To je po meni samo jedan korak od negiranja Bosne kao države, tako da nije uopšte nerealno očekivati da se ova zemlja počne zvati Republika Srba, Hrvata i Bošnjaka po modelu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. A to je definitivan kraj Bosne.

S druge strane, ako bi se Bosanski Muslimani počeli zvati Bosancima, Srbi i Hrvati postali bi dijaspora u ovoj zemlji! A nije baš zgodno vječno biti dijaspora u svojoj sopstvenoj zemlji. Znam, poletili ste da mi kažete da nacionalisti među Srbima i Hrvatima nikad ne bi prihvatili da se Muslimani zovu Bosanci (kao što ne prihvataju da jezik zovemo Bosanski) i sigurno je da bi nastavili da nas zovu Bošnjacima. Tako je. A ko im je dao taj njima spasonosni naziv za Bosanske Muslimane? Naravno, Tunjo & kompanija. Pa zar ne vidite sada da su te izdajice Bosanskih Muslimana, izmislivši naziv Bošnjak, poklonili oku zlata Srpskim i Hrvatskim nacionalistima u Bosni???

Ako se cijela problematika oko nacionalnog imena Bosanskih Muslimana svosjki prouči i iz istorijskog ugla i iz ugla savremenih međunacionalnih odnosa u Bosni, mora se doći do zaključka da je svaki Bosanski Musliman koji sebe zove Bošnjakom ili glup ili neobrazovan, ili i jedno i drugo.

Glavni razlog zašto su Bosanske mase prihvatile naziv Bošnjak, bez ikakvog razmišljanja i pokušaja da se ustanovi istorijska istina o tom nazivu, je njihova pokondirenost i patološka privrženost svemu što nije Bosansko i što je "moderno". Kad bi se kod nas donio zakon da se na javnim mjestima zabranjuje upotreba stranih riječi (takav zakon postoji u Francuskoj), svi bi vlasnici radnji za prodaju polovne odjeće i obuće, koje se danas zovu Second Hand, radije bankrotirali nego izbrisali Engleski naziv na svojoj firmi. Po meni je sveprisutna opsjednutost svim NE-Bosanskim stvarima znak ekstremnog primitivizma Bosanaca i predznak njihove propasti kao naroda. Ne samo da su sve firme – kad je to moguće – napisane na Engleskom (mislim da nije daleko dan kad će se ćevabdžince zvati tschevabdzhinice) nego se Engleske riječi ubacuju u sred Bosanske rečenice, pa moja banka (Sberbank) „nudi family štednju". Bosanci počinju ubacivati u svoja imena Engleska slova ili ih pisati sa duplim konsonantima – mogu vam pokazati mejl potpisan Affan; Englesko ime Denis daje se Bosancima koji ne znaju Engleski niti će ga ikad znati, i često se piše sa dva 'n' iako naš pravopis strogo zabranjuje duple suglasnike. Kad se tradicionalna Muslimanska imena skraćuju, nastoji se da skraćeni oblik liči na Srpsko ili Hrvarsko ili Englesko ime, pa Nadira postaje Nada, Munira Muni, Hajrija Hari, Mejra Meri (naravno, piše se Mary), Safija Sofi! Satrasmo se da afirmišemo svoj identitet, a brišemo ga u samom imenu! Ja vjerujem da je primitivni mentalitet, koji još uvijek dominira Bosnom, u korijenu svih naših nedaća.

Po meni kobnog 27. septembra 1993. u Sarajevu je održan prvi Svebošnjački sabor. Iako to nije bilo na dnevnog redu, učesnici Sabora, njih 457, donose odluku da se Bosanski Muslimani imaju odsad zvati Bošnjaci. Zašto? Boga pitaj! Najčešći odgovor „Bošnjaka" je da se Musliman odnosi na vjersku pripadnost, pa nam je potreban naziv koji će obuhvatiti i zaklete ateiste kao što je Tunjo Filipović; osim toga, vele oni, time ćemo dobiti simetriju prema Srbima i Hrvatima, koji imaju nacionalna imena iako su po vjeri Pravoslavci odnosno Katolici.

Izgleda da niko od 457 učesnika Sabora nije znao da su bosanski „Srbi" i „Hrvati" dobili „nacionalna" imena zahvaljujući hegemonističkoj politici Srbije i Hrvatske; prema tome, istorijski gledano, oni nisu Srbi i Hrvati već Bosanci. Izgleda da niko od 457 učesnika Sabora nije znao da je veliki broj današnjih naroda nikao iz neke religije i identifikuje se njenim imenom, ali da ni jedan takav narod nije promijenio svoje tradicionalno nacionalno ime samo zato što danas ima jako puno sekularno orijentisanih ljudi (ateista, agnostika, deista, slobodoumnika i sl.). Izgleda da niko od 457 učesnika Sabora nije znao da je u Izraelu procenat "sekularaca" između 40% i 80% (v. link (9)), ali da ni jedan Jevrej nije nigdje, pa ni u Izraelu, tražio da bude bilo šta drugo osim Jevrej. Izgleda da niko od 457 učesnika Sabora nije znao da Jevreji čine skoro 30% Nobelovaca u oblasti egzaktnih nauka i da su svi "sekularci", ali se niko od njih ne identifikuje drukčije nego Jevrej – svim pametnim ljudima stalo je do kontinuiteta njihovog nacionalnog imena. Izgleda da se niko od 457 učesnika Sabora nije sjetio kakvu uvredljivu poruku šalju narodu mijenjajući mu njegovo istorijsko ime; ta poruka je „Budale jedne, vi 400 i više godina niste znali kako se zovete, pa je nas Allah poslao da vam nadjenemo pravo ime." E moj narode, vid'te kako su vas „Bošnjaci" namagarčili! Šta bi bilo da se neki „otpadnici" među Englezima obrate Engleskom narodu i kažu mu: „Niste vi Englezi i Engleskinje, vi ste Tunguzi i Tunguzice". Ha? Bi li imali kakvih šansi? Bi mal' ne rekoh šta!

Mi smo, jednostavno, svi Bosanci,[1] i nacionalno i na svaki drugi način. (Hercegovina je samo jedna od geografskih regija Bosne). Govorimo jezikom koji naša Hrvatska i Srpska braća (u Hrvatskoj i Srbiji) prepoznaju kao Bosanski čim „zinemo" (ironija je da poneki Bosanski Srbin ili Hrvat kaže da govori Srpski ili Hrvatski, a pravi Srbin ili Hrvat kaže u sebi „Pričaj ti to kome hoćeš, i gluh čuje da ti govoriš Bosanski"). Ja smatram da bih lagao kad bih rekao da sam bilo šta drugo osim Bosanac. O našem nacionalnom imenu i identitetu govorim opširnije u knjizi O bosanskom jeziku o propadanju Bosne i o vama (izd. Zalihica, Sarajevo 2009) na stranama 216-222, gdje navodim istorijske izvore čenjenica koje potvrđuju da smo Bosanci, kao i po meni najuvjerljivije "telefonske" dokaze o nepostojanju Srba i Hrvata u Bosni skoro do početka 19. vijeka.[2]

Naravno, mnogi pošteni i pametni Bosanci protivili su se tom "odnarođivanju" Bosanaca, tj. prihvaćanju tuđih imena za svoj kolektivni identitet i za svoj jezik. Među njima je najelokventniji bio Franjevac fra Antun Knežević, koji je 1870. godine u časopisu Bosanski Prijatelj objavio sljedeći članak:

Neke naše komšije vrlo se ljute, što se dičimo i ponosimo našim starim imenom, jezikom i običajima i što pod živu glavu nećemo da prigrlimo njihovo ime za oznaku narodnosti i jezika. U napadajima na nas složne su naše komšije, koje ćemo, da se bolje razumijemo, nazvati Jovo i Ivo. No i jedan i drugi traži od nas nešto drugo, jer izmedju sebe ne mogu – o živu glavu – da se slože. Prijatelj Jovo poručuje nam, da uzmemo njegovo ime, a prijatelj Ivo veli, "jok Bošnjače, ti si moj i moraš prigrliti moje ime." Potegni tamo, potegni amo, a sve bez našega pitanja. Od same ljubavi, a zbog svoje beskrajne svađe, prijatelji bi nas upravo raskinuli; da se nijesmo već odavna tome priučili, mi bi se morali od čuda kameniti kao kulašinsko dijete. Al' ovako, kako stvari stoje, zapitaćemo naše prijatelje, koji se bave perom i štampom: za što se tako svađate za nas, kad dobro znadete, da je Bošnjak od starine privikao dičiti se jezikom i zvati se imenom svojim, da se vjerno drži tradicija i uspomena svojih djedova. Slavni tarih (istorija) naše mile domovine sjeća nas onih vremena, kada se je naša domaća vlastela u svakoj prigodi jasno i otvoreno izrazila o svojoj narodnosti, nazivajući se ponosnim i junačkim imenom Bošnjak. Gledamo na mnoge dokumente domaćih spisatelja iz prošlih vjekova, u kojima se uvijek spominje naše pravo narodno ime Bošnjak, a to su oni razlozi zbog kojih se i mi, kao njihovi zahvalni i vijerni potomci zovemo slavnim imenom Bošnjak. Od toga nećemo niti smijemo otstupiti, toga ćemo se imena držati vijerno i stalno. Mi se ponosimo time, da je upravo naš jezik, a iz naše otadžbine uzet za osnovu književnog jezika naših komšija Srba i Hrvata. Glasoviti jezikoslovci Vuk Karadžić, Daničić, pa Ljudevit Gaj prenijeli su naš lijepi jezik u književnost obaju rečenih naroda, te ga prozvaše kako su oni hotjeli jedni srpskim a drugi hrvatskim, a o nama nigdje ni spomena. Mi sigurno imamo prava dičiti se, što se našim jezikom služe danas u književnosti naši prijatelji Jovo i Ivo, a to će nam bar svak priznati. Ali mi nikako ne razumijemo, zašto naziv, što su ga oni našem jeziku po svojoj volji, a bez našeg pitanja dali, sada nama po što po to hoće da nametnu, pa nam čak brane, da mi u našoj vlastitoj kući svoj jezik označujemo imenom našeg naroda. To je slično, kad bi našem djetetu neko drugi po svojoj volji ime nadio. Tako postupanje i taj zahtjev mi ne odobravamo i nijesmo nikako kail. Ali čast i poštenje obodvojici naših prijatelja, Srbu i Hrvatu. Mi njihovu narodnost ne preziremo, mi na njiha krivim okom ne gledamo, mi nikad nećemo zanijekati, da nijesmo od jugoslovenskog plemena, već baš hoćemo, da svakome jasno dokažemo, da smo mi Bošnjaci na prvom stepenu toga slavnoga roda. Ali uvijek ostajemo Bošnjaci kao što su nam bili i pradjedovi i ništa drugo. Dakle nek se dobro ogledaju po zemlji naša braća, koji toliko stoljeća u Bosni i Hercegovini stanuju i živu, a hoće da su Srbi ili Hrvati. Neka ovo lijepo prouče i promozgaju.

Najljepši "biser" koji je iznikao iz pokušaja bosanskih muslimanskih ateista da sakriju svoj ateizam u nazivu "Bošnjak" desio mi se kad je majstor Mirsad, koji je pod kraj rata došao iz Rudog u Sarajevo, radio nešto kod mene u kući. U jednom muhabetu ja njemu kažem "...Bošnjak kao i ti". On će na to meni, onako malo osorno: "Nisam ja Bošnjak, ja sam Musliman, Bošnjak je pokvareni Musliman". Mirsin telefon je 061/262-434, slobodno ga zovite da vam to direktno kaže. Ovo je najčešće tumačenje naziva Bošnjak po našim zabačenijim selima. A kako ne bi bilo: Bošnjaci na visokim položajima su se uhljebili k'o nikad ranije, a "niskim" Bošnjacima nikad gore nije bilo. Pa šta drugo može biti neko ko podržava ovaj "odnos snaga" nego dušmanin Bosankih Muslimana?!

[1] Bošnjak je arhaična riječ koju je Tunjo izvadio iz naftalina jer mu je trebala u njegovim planovima da postane "tvorac nacije". Meni je bila toliko strana kad sam je prvi put čuo da je nisam ni povezo sa Bosnom.

[2] Naime, svi znamo da postoji jako veliki broj Hrvata i Srba u Hrvatskoj i Srbiji sa prezimenom Bošnjak. Ja sam se prvi sjetio da se poslužim telefonskim imenicima da ustanovim njihov broj, i našao sam da ih ima na stotine. U Slavoniji, na Savi odmah „preko puta" Bosne, ima čak cijelo selo koje se zove Bošnjaci. Otkud toliki Bošnjaci izvan Bosne? Pa bježali od Turskog zuluma (koji je bio teži Hrišćanima nego Muslimanima). Da su oni tada bili Hrvati ili Srbi, zar ne bi na granici govorili „Mi smo Hrvati/Srbi, bježimo od Turskog zuluma i vraćamo se svojoj (pra)domovini", jer bi onda bili objeručke primljeni od svoje Hrvatske/Srpske braće. Mnogi od njih, vjerovatno, nisu ni znali da postoje Srbi i Hrvati! (Pročitajte svakako navedeni dio moje knjige O bosanskom, tu ćete naći još mnogo zanimljivih stvari o tome kako su preteče današnjih veliko-Srba/Hrvata "kidnapovali" naše Pravoslavce i Katolike, i pravili od njih Srbe i Hrvate.)

Autor: Prof. dr. Midhat RIĐANOVIĆ

Pročitano 9203 puta

Komentari  

-3 # suad 2016-09-13 18:59
Lupas bez veze...iako mi se cini da nisi los bosnjak...
Odgovori
-3 # Kimi 2016-10-16 03:30
У тексту постоји јако много глупости и инсинуација, а нарочито ова како је из вере настао (никао) неки народ и то нема везе с мозгом, а и сваки иоле учени човек може да се запита како је онда могуће да има толико различитих народа. И сама вера је настала доста касније, након стварања многих нација, уосталом у потпуности је небитно, јер се овде наводи нека историја од пре 200-300 година што је за историју веома кратак период да би смо и полемисали.
А шта учен човек, муслиман, каже на све ово, можете чути и видети овде:
https://www.youtube.com/watch?v=OIFaIvLjUcg
Odgovori
0 # mihpantic 2016-11-04 20:15
profesore,
mislite li da je bilo muslimana na prostoru danasnje BiH
pre dolaska Turaka?. Nije sporno ako je neko prihvatio jednu ili drugu veru milom ili silom.Vere se nemora odreci ali se netreba ni stideti svojih korena.
Odgovori
+1 # gary monro 2016-11-28 08:42
Ko je tebi dao titulu Prof. Dr. je veci majmun od tebe. Jesi li ikada cuo za DNK haplo grupu. E vidis mazgo jedna Bosnjacko ilirsko uho je na Balkanu od mladjeg kamenog doba. Moja haplo grupa je "E" i dokaz je i srbendama i hrvaticima da smo mi bosnjaci ilirskoga roda i naslijedja. Oni su se poceli kotiti negdje oko
18 000 godina poslije nas. Tvoje baljezganje je jedno zatucano sranje osobe koja ne zna gdje je suplja. Istina je da mnogi Bosnjaci nemaju para da provjere DNK haplo grupu a kod vecine Bosnjaka, koje ti, glupane lisavas njihovog pravog identiteta starog 20 000 godina nudeci im vjersko opredjeljenje od prije 500 ili 600 godina, zasigurno nije R1b ili R1a nego je ili "E" ili "I". Sada zavezi jer si vec zasro vise nego sto mozes polizat Prof. Dr. magarac Midhat. Ko te nauci pisati majku mu pokvarenu?
Odgovori
0 # mujo 2017-02-08 18:39
ja mislim da bi problem bio rjesen kad bi bilo ko sto je bilo-prije turaka mislim- znaci prekrstite se i rknite u ime
,,NJEGOVO,, i svi ce problemi biti rjeseni, NO POSTO JE PROSLOST NEPROMJENJIVA ,, trpi i suti noseci svoj kriz koji ti je BOG dao,,-AMEN
Odgovori
+3 # Zoran 2017-04-13 00:55
Bas me zanima koliko ce vremena proci dok vecina ne prizna da je najvece biti covjek, humanista, iz kojeg je kraja, s kim se druzi, cim se bavi...kod nas je jos uvijek vazno ko je kakve nacionalnosti i koje vjere. Mi smo u zadnjih 150 godina zivjeli u dvije carevine, kraljevini, socijalizmu i u federaciji, sad imamo mladu demokratiju ali ko od nas zna sta ce biti za 50 godina? Narod nikad nije imao problema sa drugim narodom, osim kad je politika bila losa.
Odgovori
-1 # Sabit Milinkic 2017-05-24 02:26
Prof. Ridjanovicu,
Vi mijesate, vjersko i nacionalno. Sa muslimanstvom neprijatelji mogu manipulirati, a nacionalnosti se boje, jer nacionalnost cuva drzavu.
Zato "Bosanstvo-Bosn jastvo i Bosanski Jezik", su najveci kamen spoticanja nasim neprijateljima.
Zato cuvajmo te "dvije svetinje", a za Islam ne brinite, niko ga ne moze otudjiti, to je vjera i ne treba je braniti.
Sabit Milinkic, Sydney, Australia
Odgovori
+1 # Nihad 2017-05-29 12:21
Ima Bošnjaka pokvarenih muslimana, što reče taj Riđanov majstor Mirsad, ama što je Riđo pokvaren, to majka teško rađa. Ako nije pokvaren, hajde da mu damo mali kredit, ne bi li mu kako pomogli obraz sačuvati, onda je dibidus prolupo. Prolupo i polupo lončiće le totale.
Odgovori
0 # Lutvo77 2017-08-31 08:41
I ti bas nas'o da Bosnjacima objasnis ko su I sta su na internet stranici OSTRA LUKA.

Pametnom dosta.
Odgovori
0 # Erden 2017-09-10 11:46
Problem kimin kim olduğu değil, siyasetçilerin yanlış politikaları sonucu bu insanların birbirlerine düşürülmeleridi r. Kaybedilen insanlar dini ve kimliği ne olursa olsun birilerinin evlatlarıdır. Akan gözyaşları onları geri getirmeyecektir . Değerler yitirilmiş, ülke kaybetmiştir. Siyasetçiler ise bu yanlış davranışın hesabını verememiştir
Odgovori
0 # Lawanna 2018-05-25 20:50
Energy is the most beneficial resource in the game.

Also visit my web blog ... harry
potter hogwarts mystery hack tool: https://how-i-play-games-79.webself.net/
Odgovori

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Zadnje vijesti

BiH mogla izgraditi 460 km autoputeva bez marke kredita

BiH mogla izgraditi 460 km autoputeva bez marke kredita

Da su vlasti sav novac koji je prikupljen od akciza...

Trikovi kako se znojiti manje - i kako da znoj ne smrdi toliko

Trikovi kako se znojiti manje - i kako da znoj ne smrdi toliko

Znate li da znoj nije kriv za žute mrlje na...

Radnici bježe iz „Preventa“!

Radnici bježe iz „Preventa“!

Plaće neće biti niže od 500 eura, ispalio je 2011....

Trikovi od najistaknutijih kuhara: S njima će vam kuhanje biti DUPLO LAKŠE!

Trikovi od najistaknutijih kuhara: S njima će vam kuhanje biti DUPLO LAKŠE!

Gotovo svatko može složiti da je kuhanje umjetnost.

7 brzih načina kako da se odvratnog zadaha zauvijek riješite i sve bakterije u ustima uništite

7 brzih načina kako da se odvratnog zadaha zauvijek riješite i sve bakterije u ustima uništite

Sjećate se čuvene scene iz nagrađenog filma Titanik 1988. godine...

Kod Podlugova usporen saobraćaj, na graničnim prijelazima čeka se do 30 minuta

Kod Podlugova usporen saobraćaj, na graničnim prijelazima čeka se do 30 minuta

Frekvencija vozila u jutarnjim satima pojačana je u gradskim centrima.

APEL VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE: Vratite nam otetu imovinu!

APEL VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE: Vratite nam otetu imovinu!

Nakon što je Europski sud za ljudska prava 5. lipnja...

Poslije sunca opet pljuskovi sa grmljavinom: Nakon vrućina, malo zahlađenje

Poslije sunca opet pljuskovi sa grmljavinom: Nakon vrućina, malo zahlađenje

Danas će u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano...

LEKOVITA GLINA: Upija otrove iz organizma, iscepljuje rane, čisti kožu

LEKOVITA GLINA: Upija otrove iz organizma, iscepljuje rane, čisti kožu

Iznenadićete se kad budete videli šta sve može lekovita glina....

Lekovita svojstva, sastav i vrste duda, Čaj od lista crnog duda za dijabetes

Lekovita svojstva, sastav i vrste duda, Čaj od lista crnog duda za dijabetes

Na samu pomen duda često nas obuzima nostalgija. Sećamo se...

Zaraženo stado od 109 ovaca u Kiseljak je stiglo iz Tuzlanske županije

Zaraženo stado od 109 ovaca u Kiseljak je stiglo iz Tuzlanske županije

Stado od 109 ovaca zaraženo brucelozom na područje općine Kiseljak...