Ispiši ovu stranicu

Na policijskim depoima u Federaciji stoji na tisuće oduzetih automobila, što s njima?

Donošenjem i primjenom Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom u Federaciji BiH, učinjen je pozitivan i značajan korak u borbi protiv kriminala, ali kako bi se on još više unaprijedio, potrebno je precizirati odredbe koje se odnose na upravljanje oduzetom imovinom.

“Prateći trendove u regiji i zemljama EU, uočili smo određene nedostatke po pitanju ovog zakona. U regiji i Europi se radi na način da agencije upravljaju sa predmetima krivičnih djela, dok mi isključivo upravljamo sa imovinskom koristi. Komisiji za sigurnost Predstavničkog doma FBiH predložili smo inicijativu da se pokrenu izmjene i dopune ovakvog zakona”, izjavio je za Oslobođenje i TV1 Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Na policijskim depoima u Federaciji stoji na tisuće automobila, a trenutno ne postoji modalitet šta da se s tim vozilima uradi.

– Izmjenama Zakona olakšao bi se kompletan kaznenopravni sustav i po pitanju trajnog oduzimanja predmeta kaznenih djela. Modalitet koji smo mi ponudili, a koji je sada na zakonodavcu, jeste da mi preuzimamo predmete i koristimo iste modalitete kao i sa imovinskom koristi, kaže Kapo, te naglašava da nije poenta da se oduzeta imovina prodaje i uplaćuje u proračun, nego da se vraća u društvenu upotrebu, što je puno korisnije i čime se šalje jača poruka javnosti.

Prema trenutnim zakonskim rješenjima, kada je riječ o trajno oduzetoj imovini, jedina opcija jeste prodaja, te eventualno poklon u slučaju da ta prodaja, iz dva pokušaja, ne uspije. Agencija je imala dva ovakva slučaja.

– Nismo uspjeli prodati građevinski materijal i dobili smo zahtjev od RVI da im se dodijeli. Pripremili smo odluku Vladi FBiH, koju je prihvatila. Imali smo još jedan slučaj, koji je bio vrlo specifičan, ali se našao modus kako da se riješi. U jednom predmetu je oduzeto 49.334 KM, pa smo u Agenciji došli na ideju da ponudimo Vladi FBiH da taj novac dodijelimo u humanitarne svrhe, odnosno Roditeljskoj kući u Sarajevu. Iako Zakon to ne definira, Vlada FBiH je izišla u susret i našla je mogućnost da se iz tekuće rezerve isplati taj iznos sredstava te da se na tekuću rezervu nadomiri ovaj iznos. I to je zaista za pozdraviti, pojašnjava Kapo.

Izmjenama aktualnog zakona, ova procedura bi se u potpunosti definirala, kao i svaka druga, sa bilo kojim oblicima imovine. Kapo napominje da su na izradi nacrta ovih propisa radili sa kolegama iz Agencije za upravljanje oduzetom imovinom RS-a, navodeći da je on optimista o pitanju usvajanja tih izmjena i dopuna.

“Nadam se da će do kraja ove godine biti spremne sve procedure za postupanje”, tvrdi on.

Prema nacrtu predloženih izmjena, potrebno je zakonom prepisati efikasniji sustav postupanja sa privremeno i trajno oduzetom imovinom, s obzirom na to da je dosadašnja praksa pokazala neefikasan sustav postupanja sa oduzetom imovinom.

“Kada je u pitanju upravljanje privremeno oduzetom imovinom, potrebno je propisati različite mogućnosti postupanja, u svrhu njene vrijednosti ili novčane protuvrijednosti, naročito u slučaju povrata takve imovine vlasnicima, a sve s ciljem sprečavanja nastanka štete po FBiH. Što se tiče trajno oduzete imovine, ona postaje vlasništvo FBiH, te je potrebno ostaviti različite mogućnosti postupanja s njom, u svrhu bolje ekonomske iskoristivosti u smislu ubiranja plodova od takve imovine ili davanja na korištenje određenim subjektima. Predložene izmjene zakona trebaju omogućiti upotrebu oduzete imovine na način da ona primarno bude iskorištena u humanitarne, društveno korisne i druge svrhe od javnog interesa”, navodi se u nacrtu, uz obrazloženje da dosadašnju praksu treba prilagoditi dobroj praksi zemalja članica EU, koje imaju znatno više iskustva u pogledu upravljanja oduzetom imovinom stečenom kaznenim djelom.

Pročitano 242 puta

Medij